Bước 1

Thêm sản phẩm vào giỏ hàng.

Bước 2

Thanh toán sau khi chọn hàng.
Nhấn vào nút “Xem giỏ hàng” để xem các mặt hàng đã được thêm vào. Nếu cần sửa, thì cũng có thể sửa đổi;
Nếu đơn hàng đúng, hãy nhấn vào “Thanh toán an toàn”. Nếu không, hãy nhấp vào “Tiếp tục mua hàng”.

Bước 3

Đăng nhập vào tài khoản Pluscare
Nếu bạn có tài khoản Pluscare, hãy chọn “Đăng nhập” hoặc đăng nhập trực tiếp qua Facebook;

Nếu không, vui lòng chọn “Pluscare New User” và đăng ký tài khoản của bạn qua email.

Bước 4

Thêm thông tin về nhận hàng và thông tin hóa đơn.
Thêm địa chỉ giao hàng;

Chọn phương thức thanh toán;

Chọn phương thức vận chuyển;

Sử dụng phiếu giảm giá và * điểm *;

Nhấn vào “Đặt hàng”.

  • Nếu có. Đối với phiếu giảm giá và điểm, hãy kiểm tra thêm .

Bước 5

Thêm thông tin thanh toán và nhấn vào nút “Tiếp tục” để hoàn tất đơn hàng này.